Nieuws

Download nu de app PRONTO

Beste klant,

Samen gaan we digitaal! Onder dat motto stel ik je mijn nieuwe app ter beschikking: PRONTO.
Met die app sta ik nog dichter bij jou, om je advies te geven en je snel te helpen bij problemen.

Heb je autopech? Is je woning ondergelopen?
Met PRONTO vind je snel de juiste informatie en kan je mij rechtstreeks contacteren.

 

 

 

 

Je gezin, je woning, je wagen… samen focussen we op jouw prioriteiten.
Ontdek hoe PRONTO je kan helpen!

 

Wat zijn de voordelen van deze app voor jou?
Je kunt:

 • eenvoudig contact met me opnemen
 • mijn nieuwsberichten lezen
 • nuttige tips in geval van nood raadplegen
 • mijn tips & tricks rond preventie bekijken
 • schade aangeven en bijhorende foto’s doorsturen

En als klant van AG Insurance…

 • geniet u aantrekkelijke voordelen bij onze partners
 • kunt je rekenen op bijstand bij:
  • problemen met uw voertuig
  • een schadegeval in Brand

Wij wensen U veel gebruiksplezier met PRONTO en blijven ter beschikking.

Speed pedelec opgenomen in de wegcode

Verplichting tot inschrijving

De verplichting tot inschrijving voor de snellere elektrische fietsen (Speed pedelec) bestaat al sinds 2014. Er was echter een gedoogbeleid, omdat de DIV administratief niet klaar was en omdat er geen kenteken met een geschikt formaat voorhanden was. Op 9 september 2016 is nu het ontbrekend Ministerieel besluit gepubliceerd.

Voor de zogenaamde Speed pedelec, maar ook voor de andere bromfietsen ligt een nieuw kenteken klaar. De kentekenplaat is 10 cm breed en 12 cm hoog en begint altijd met de letter ‘S’, gevolgd door een dubbele reeks van 3 symbolen. Voor de Speed pedelec start de eerste reeks symbolen altijd met de letter ‘P’.

In principe is er een inschrijvingsplicht voor ieder twee-, drie- en vierwielig voertuig dat beantwoordt aan de begripsomschrijvingen van de Europese Verordening Nr. 168/2013 (voertuigen van de categorie L).

Het KB van 20 juli 2001 voorziet sinds 11 december 2015 in een vrijstelling voor “gemotoriseerde rijwielen”, maar deze worden niet gedefinieerd. Je moet daarvoor de bijlagen van de Europese verordening nalezen. Daar wordt deze categorie voertuigen omschreven als: “fietsen met trappers, uitgerust met een hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteuning, en waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken bij een snelheid van 25 km/u of minder, en waarbij de hulpmotor een nominaal continu maximumvermogen (elektrische motor) of netto maximumvermogen (verbrandingsmotor) heeft van maximaal 1.000 watt”.

Is elke fiets met elektrische trapondersteuning die niet beantwoordt aan deze definitie dan een Speed pedelec?

Tot voor kort ontbrak een wettelijke definitie voor de Speed pedelec. Dit wijzigt op 1 oktober 2016 omdat de wetgever de wegcode aanpast. Naast de bromfietsen klasse A en klasse B zijn er ook specifieke regels voor de zgn. Speed pedelec. En dus ook een definitie voor dit nieuwe type voertuig: “elk tweewielig voertuig met pedalen, met uitsluiting van de gemotoriseerde rijwielen, met een hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteuning waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken bij een voertuigsnelheid van maximum 45 km/u, met een netto-maximumvermogen (verbrandingsmotor, maximale cilinderinhoud 50 cm³) of nominaal continu maximumvermogen (elektrische motor) van ten hoogste 4.000 watt”.

De wegcode bevat een batterij nieuwe regels voor de Speed pedelec. Wij gaan hier verder niet op in, maar beperken ons tot de inschrijvings- en verzekeringsplicht. We geven nog wel mee dat je voor het besturen van een Speed pedelec 16 jaar oud moet zijn en moet beschikken over een rijbewijs van minstens de categorie AM.

De bedoeling is dat bij de verkoop van een elektrische fiets een nieuw en specifiek inschrijvingsformulier wordt meegegeven. Als je werkt met WebDIV heeft de FOD Mobiliteit je dit al bezorgd. Voor je gemak kan je het HIER ook downloaden.

Voor het bijkomend vak x15 weet je welke elektrische fiets in België een Speed pedelec is.
Let op: deze benaming zal niet op het meegeleverde gelijkvormigheidsattest staan. Hooguit staat daarop de categorie L1e-A of L1e-B. Focus bij de categorie L1e-B op de maximale wattage (meer dan 1.000 en maximaal 4.000 watt). Ga na of er trapondersteuning is en of die werkzaam is tot maximaal 45 km/u. Alleen in dit geval moet je ‘ja’ aankruisen.

 

Verplichte motorrijtuigenverzekering

Wat het vak Z (verzekering) betreft, wordt op het inschrijvingsformulier de vraag gesteld of de Speed pedelec “autonoom” kan rijden. Als het antwoord ‘ja’ is, moet de inschrijving via WedDIV gebeuren en moet het afsluiten van een WAM-polis bevestigd worden.

Maar wat is “autonoom” rijden?

Noch de wetgever, noch de DIV hebben dit gedefinieerd of toegelicht. De Europese verordening rept er met geen woord over en deze eigenschap zal dus ook niet opgegeven zijn op het gelijkvormigheidsattest.
Wij gaan er vanuit dat “autonoom” hier verwijst naar artikel 1 van de WAM-wet (…door een mechanische kracht kunnen worden gedreven, zonder aan spoorstaven ….) en dus “voortbewegen zonder enige tussenkomst van trap- of spierkracht”.

Voorlopig adviseren wij je om hier altijd ‘ja’ te antwoorden.
99% van de betrokken elektrische fietsen heeft namelijk een knop of gashendel, waarbij de motor actief wordt, zonder de trappers te beroeren. Die functie is bedoeld als wandelassistentie, om bijvoorbeeld de zwaardere fiets uit een ondergrondse garage te duwen, maar het gevolg is dat men er een eindje autonoom mee kan rijden, al is het zeer traag.

 

Zwakke weggebruiker?

Houdt dit nu in dat de bestuurder van een Speed pedelec geen zwakke weggebruiker meer is?

Hierover is ons nog geen rechtspraak bekend. De eerste discussies duiken wel op in schadedossiers.
De rechter zal de fiets toetsen aan de WAM-wet. De inschrijving als Speed pedelec en een groene kaart kunnen daarbij een ongunstige indicatie zijn, hoewel de discussie rond autonoom rijden even goed kan opduiken bij de tragere gemotoriseerde rijwielen, omdat deze ook autonoom kunnen voortbewegen met de “wandelassistentie” van de motor.

Zodra wij weet hebben over rechtspraak , brengen wij je zeker op de hoogte.

fiets